Søknadsskjema for Frifond musikk

Frifond er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner og -grupper. Les mer om ordningen her.

Eksempler på aktivitet: Frifond musikk gir støtte til band, kor, sanggrupper, og konserter.

Det gis ikke tilskudd til prosjekter som allerede er gjennomført. Det er et vilkår for støtte at barn og unge under 26 år er deltakere i aktiviteten.

Les hele støttereglementet (åpnes i nytt vindu).

Sjekkliste før du går videre:

Vi er klar over at vi ikke kan søke her dersom vi er medlem i en nasjonal organisasjon som får støtte fra Frifond organisasjon
Vi er klar over at stiftelser og offentlige tiltak ikke kan søke
Vi er klar over at man må være minst tre personer for å søke
Vår hovedaktivitet er knyttet til musikk

Dersom du ikke kan krysse av i alle boksene, passer dessverre ikke Frifond musikk for deg.